Publikācijas datums:
GNGPP-2015/1
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ALBA”
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Līgumsumma
bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 28636.23
Rezultātu publicēšanas datums
08.01.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 19.janvāra plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 27.janvārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ALBA”, reģistrācijas numurs 44603000098, juridiskā adrese Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, ar piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 28636.23 (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro 23 centi).

Lēmums

Līgums