Publikācijas datums:
GNGPP-2015/11
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Līgumsumma
EUR 29228,96 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
06.11.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016.gadā", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/11.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 16.novembra plkst.11.00.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016.gadā”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/11.

Saņemto piedāvājumu skaits – 1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 16.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adreses: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, ar līgumcenu EUR 29228,96 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro 96 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.