Publikācijas datums:
GNGPP-2015/6
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Labers"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
03.06.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2015.gadā", iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2015/6.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2015.gada 15.jūnija plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2015.gadā", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/6.

Saņemto piedāvājumu skaits – 2.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 16.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Labers", reģistrācijas numurs 40103316303, juridiskā adrese: „Zīverti", Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124, ar līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa: brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) krāsošana ar roku darba rīkiem – EUR 7,99 (septiņi euro 99 centi) par vienu m2; brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) mehanizēta atjaunošana ar krāsu – EUR 5,99 (pieci euro 99 centi) par vienu m2.

Lēmums

Līgums