Publikācijas datums:
GND-2016/47
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BMS Tehnoloģija”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
30050,85 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
28.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ieejas piekļuves kontroles un ēdināšanas uzskaites sistēmu noma ar izpirkuma tiesībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/47.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ieejas piekļuves kontroles un ēdināšanas uzskaites sistēmu noma ar izpirkuma tiesībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/47.

Gulbenes novada domes Iepirkuma komisija 2016.gada 11.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „BMS Tehnoloģija”, reģ. Nr. 50003510331, ar piedāvāto līgumcenu 30050,85 EUR bez PVN.