Publikācijas datums:
GND-2015/45
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
17.09.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Iekšējo inženiertīklu izbūve un apkures sistēmas pievada izbūve Tirzas pamatskolas „Skoliņas" ēkā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/45.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.09.2015. plkst.10.00.

 

 

 

 

Pielikumi

 

 

 

 

 

Garenprofils_SAT-2.pdf

GP_SAT-1.pdf

Pagraba_plāns_ar_siltumtīkliem_SAT-3.pdf

Siltummezgla-SM-1.pdf

vispārīgā_daļa.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Iekšējo inženiertīklu izbūve un apkures sistēmas pievada izbūve Tirzas pamatskolas „Skoliņas" ēkā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/45.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2015.gada 22.septembrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā nepieciešams veikt būtiskus grozījumus.