Publikācijas datums:
GND-2016/65/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS „Komunālprojekts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 11774,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
08.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/65/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.09.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_65.doc

Namipasuma_kartite.pdf

Projektesanas_uzdevums_internatam.doc

Zemesgramatu_aplieciba.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/65/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 20.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „Komunālprojekts”, reģ. Nr. 40003005372, ar līgumcenu bez PVN 11774,00 EUR.

Lemums_2016_65.pdf

Ligums_Komunalprojekts.pdf