Publikācijas datums:
GNDPP- 2015/2
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „LAUBE”
Pasūtītājs
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde
Līgumsumma
EUR 4256,20 (bez PVN)
Rezultātu publicēšanas datums
02.06.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, adrese „Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna pilnpiedziņas raidera un tam atbilstoša pļaušanas bloka piegāde Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP- 2015/2.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, „Pagastmāja", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna pilnpiedziņas raidera un tam atbilstoša pļaušanas bloka piegāde Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām "

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2015/2

Saņemto piedāvājumu skaits - 5.

Druvienas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „LAUBE”, reģ. Nr. 44103058777, adrese: „Stāķi 15”-1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV 4417, par kopējo līgumcenu EUR 4256,20 (bez PVN).

Lēmums

Līgums