Publikācijas datums:
GND-2015/47
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
Latvijas – Baltkrievijas kopuzņēmums SIA „M.T.Z.-Serviss”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 19118,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
25.09.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes pilsētas ielu, gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai”, ID Nr. GND-2015/47”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/47.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.10.2015. plkst.10.00.

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes pilsētas ielu, gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/47.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 6.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju Latvijas – Baltkrievijas kopuzņēmumu SIA „M.T.Z.-Serviss”, reģ. Nr. 40003182758, ar līgumcenu EUR 19118,00 bez PVN.