Publikācijas datums:
GND-2015/32
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
28.07.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes pilsētas ielu, gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/32.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes pilsētas ielu, gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/32.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 11.augustā nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.