Publikācijas datums:
GND-2015/55
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
30.10.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna vai mazlietota pasažieru mikroautobusa iegāde Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/55.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.11.2015. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna vai mazlietota pasažieru mikroautobusa iegāde Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/55.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 25.novembrī nolēmusi izbeigt iepirkumu.