Publikācijas datums:
GND-2015/36
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
PS „RRCI”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 65532,27 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
11.08.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jumta seguma nomaiņa ēkai Brīvības ielā 22 un darbnīcas jumta konstrukcijas un pārseguma atjaunošana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/36.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.08.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jumta seguma nomaiņa ēkai Brīvības ielā 22 un darbnīcas jumta konstrukcijas un pārseguma atjaunošana”, identifikācijas Nr. GND-2015/36.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 10.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju PS „RRCI”, reģ. Nr. 44103056780, Baložu iela 4, Gulbene, LV-4401, ar līgumcenu EUR 65532,27 bez PVN.