Publikācijas datums:
GND-2015/39
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS „KOMFORTS"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 33943,97 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
14.08.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Katlu iekārtu nomainīšana Druvienas katlu mājā Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/39.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.08.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Katlu iekārtu nomainīšana Druvienas katlu mājā Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/39.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 2.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „KOMFORTS", reģ. Nr. 40003012105, ar līgumcenu diviem gadiem EUR 33943,97 bez PVN.