Publikācijas datums:
GND-2018/11
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Vārpas 1”, "Byko-Lat”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
29433,50 EUR + 17373,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra
Rezultātu publicēšanas datums
12.02.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus sarunu procedūrā „Kokskaidu granulu piegāde", identifikācijas Nr. GND-2018/11, 2018.gada 12.februārī ir nolēmusi:

1. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/11, 1.daļā “Fasētu kokskaidu granulu piegāde”, SIA “Vārpas 1”, reģ. Nr. 44103011066, “Leimaņi”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701, ar līgumcenu 29433,50 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro, 50 centi) bez PVN.

2. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/11, 2.daļā “Beramo kokskaidu granulu piegāde ar specializētu transportu”, Byko-Lat”, reģ. Nr. 40003139859, Lāčplēša iela 75-5, Rīga, LV-1011, ar līgumcenu 17373,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro, 00 centi) bez PVN.

Iepirkums nav pulbicēts EIS