Publikācijas datums:
GND-2015/50
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
08.10.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/50.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.10.2015. plkst.10.00.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/50.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 27.oktobrī nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamās mājai vajadzībām” par uzvarētāju SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr. 50003719281, ar līgumcenu bez PVN EUR 3422,00;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Jaungulbenes Tautas nama vajadzībām” par uzvarētāju SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr. 50003719281, ar līgumcenu bez PVN EUR 4106,00;
  3. atzīt iepirkuma 3.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” vajadzībām” par uzvarētāju SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr. 50003719281, ar līgumcenu bez PVN EUR 5791,00.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/50.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 9.novembrī nolēmusi:
- atzīt iepirkuma 4.daļā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolas Stāķu sporta nama vajadzībām” par uzvarētāju SIA „MK ENERGY”, reģ. Nr. 42103060557, ar līgumcenu bez PVN EUR 14124,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Missing multivides elements.