Publikācijas datums:
GND-2016/42
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Veskor”
Iepirkuma procedūra
Iepirkumi 8'' panta kārtībā
Rezultātu publicēšanas datums
31.05.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/42.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Logu nomaiņa pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos un dzīvojamās mājās Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/42.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 31.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Veskor”, reģ. Nr. 42403027354, ar līgumcenu būvdarbu izmaksas pozīcijām par 1 m2 bez PVN EUR 287,67.