Publikācijas datums:
GNDPP -2015/1
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
06.01.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2015/1.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.3, 26.01.2015.

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2015.gadam”

iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2015/1.

Saņemto piedāvājumu skaits 11.

Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumus:

  1. SIA „Vārpiņas”, reģ.Nr.44603001036, par summu EUR 12 338,- bez PVN.
  2. SIA „Aurava”, reģ.Nr.44103044353, par summu EUR 15 760,- bez PVN.
  3. Ainārs Irbe par summu EUR 1950,- bez PVN.
  4. Ivārs Mednis par summu EUR 3546,- bez PVN.