Publikācijas datums:
GNDPP -2013/1
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2013/1.

Nolikums