Publikācijas datums:
GNGPP 2015/1
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
17.02.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām ”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP 2015/1

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Sēdes protokols Nr.2 no 02.03.2015.
Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000011817, „Pagastnams", Galgauska, Gulbenes nov. pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām". , Identifikācijas nr. GNGPP 2015 / 1.
Saņemto piedāvājumu skaits 5.
Galgauskas pagasta pārvalde pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus ar:

  1. Armunds GALVIŅŠ, kods 28024212556, 300 m³ par summu EUR 6363,- bez PVN.
  2. SIA "AGS AUTO", reģ. Nr.44103082660, 650 m³ par summu EUR 14280,50 bez PVN.

Lēmums