Publikācijas datums:
GNLPP -2015/1
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "SV Kalnameži"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde
Līgumsumma
bez PVN EUR 6947,50
Rezultātu publicēšanas datums
15.01.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta iela 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2015/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.01.2015. plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta iela 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2015/1.

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 2.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "SV Kalnameži", reģ. nr. 45403029009, ar līgumcenu bez PVN EUR 6947,50.