Publikācijas datums:
GNLPP -2013/1
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2013/1.

Nolikums