Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Dzirnavkalns J"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde
Līgumsumma
EUR 25 297.00,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
12.08.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2015/1.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2015/1.

Gulbenes novadaStradu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 3.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Dzirnavkalns J", reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu EUR 25 297.00,00 bez PVN.