Publikācijas datums:
GND-2015/22
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „R.A.S.A un Ko"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 6555,13 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
05.06.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Gulbenes novada domes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/22.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.06.2015. plkst.10.00.

Arhiva_plaukti_instrukcija.doc

3.1.pielikums-rasējums.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Gulbenes novada domes vajadzībām", identifikācijas Nr. GND-2015/22.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 17.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „R.A.S.A un Ko", reģ. Nr. 40003115278, ar līgumcenu EUR 6555,13 bez PVN.

Lēmums

Līgums