Publikācijas datums:
GND-2016/27
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Marten projekti”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 15900,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
24.03.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Nākotnes ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/27.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Nākotnes ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/27.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 12.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu EUR 15900,00 bez PVN.