Publikācijas datums:
GND-2015/41
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
PS „RRCI"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 45769,65 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
19.08.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Novada domes ēkas jumta vienkāršota atjaunošana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/41.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.08.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Novada domes ēkas jumta vienkāršota atjaunošana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/41.Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 4.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju PS „RRCI", reģ. Nr. 44103056780, ar līgumcenu diviem gadiem EUR 45769,65 bez PVN.