Publikācijas datums:
GND-2015/5/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "RUBATE"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 62963,38
Rezultātu publicēšanas datums
03.03.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Papilddarbi būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā" ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/5/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.03.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

pielikums_1_darbu_apjomi.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma.doc

pielikums_3_būvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_specialistu_saraksts.doc

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma.doc

pielikums_6_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma.doc

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts.doc

pielikums_9_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks.xls

 

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Papilddarbi būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā" ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/5/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 31.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "RUBATE", reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 62963,38.

Lēmums

Liigums_Rubate.pdf

 

Vienoshanas_Rubate.pdf