Publikācijas datums:
GND-2015/30
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
21.07.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/30.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.08.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401 pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/30.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 25.augustā nolēmusi:

 1. atzīt atklāta konkursa 1.daļā „Maize un maizes izstrādājumi” par uzvarētāju SIA „Balvu maizīte”, reģ. Nr. 42403031716, ar līgumcenu 8722,20 EUR;
 2. atzīt atklāta konkursa 2.daļā „Specializētā pārtika (bezglutēna pārtika)” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu 693,35 EUR;
 3. atzīt atklāta konkursa 3.daļā „Medus” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot 55 punktus. Piedāvājuma līgumcena 39,50 EUR;
 4. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta septīto daļu, pārtraukt iepirkumu 4.daļā „Cūkgaļa. Liellopu gaļa. Putnu gaļa. Gaļas pārstrādes produkti”;
 5. atzīt atklāta konkursa 6.daļā „Piens un piena produkti” par uzvarētāju AS „Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu 25982,90 EUR;
 6. atzīt atklāta konkursa 7.daļā „Zivis kā akvakultūras produkti” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu 3302,30 EUR;
 7. atzīt atklāta konkursa 8.daļā „Graudaugi, pākšaugi un to produkti” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu 6815,72 EUR;
 8. atzīt atklāta konkursa 9.daļā „Pārstrādātie dārzeņi, augļi un ogas” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu 5653,53 EUR;
 9. atzīt atklāta konkursa 10.daļā „Svaigi augļi un ogas” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu 2755,25 EUR;
 10. atzīt atklāta konkursa 11.daļā „Dienvidu reģionu augļi un ogas” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu 3014,50 EUR;
 11. atzīt atklāta konkursa 12.daļā „Saldētie produkti” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu 951,75 EUR;
 12. atzīt atklāta konkursa 13.daļā „Bakalejas preces, augu taukvielas un eļļas, ēdienu piedevas un dzērieni” par uzvarētāju SIA „Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu 7130,83 EUR.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401 pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/30.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 4.septembrī nolēmusi:

 1. atzīt atklāta konkursa 5.daļā „Kartupeļi" par uzvarētāju L/s tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību „Kopdarbs", reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu 3360,00 EUR.