Publikācijas datums:
GND-2015/27
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
14.07.2015.

 

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/27.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.07.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Galgauskas pamatskolai 2015./2016.mācību gadā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/27.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 4.augustā nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Piens un piena produkti" par uzvarētāju A/S „Lazdonas piensaimnieks", reģ. Nr. 47103001811, ar līgumcenu bez PVN EUR 2164,20;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Kartupeļi" par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT", reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 740,00;
  3. atzīt iepirkuma 3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti" par uzvarētāju SIA „Rēzeknes gaļas kombināts", reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN EUR 2296,20;
  4. atzīt iepirkuma 4.daļā „Gaļas produkti un desas" par uzvarētāju SIA „Rēzeknes gaļas kombināts", reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN EUR 1227,50;
  5. atzīt iepirkuma 5.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti" par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT", reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 621,00;
  6. atzīt iepirkuma 6.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras" par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN EUR 206,21;
  7. atzīt iepirkuma 7.daļā „Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras" par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN EUR 628,80;
  8. atzīt iepirkuma 8.daļā „Maize" par uzvarētāju SIA „Madonas patērētāju biedrība", reģ. Nr. 50003062451, ar līgumcenu bez PVN EUR 1128,55;
  9. atzīt iepirkuma 9.daļā „Svaigi augļi un ogas" par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT", reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 246,80;
  10. atzīt iepirkuma 10.daļā „Bakalejas preces" par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN EUR 3997,31.