Publikācijas datums:
GNDPP -2015/4
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
30.06.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Daukstes pamatskolai 2015./2016. gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2015/4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2015. plkst.9.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.3, 20.07.2015.

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Daukstes pamatskolai 2015./2016. gadā", Identifikācijas nr. GNGPP 2015 /4.

Saņemto piedāvājumu skaits 7.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumus:

1.daļā „Maize un maizes izstrādājumi ” ar SIA „Balvu maizīte” reģ. Nr. 42403031716, par summu EUR 1287.00,-   bez PVN.

2.daļā „Piena produkti” ar SIA “Laki Fruit” reģ. Nr. 40003669241, par summu EUR1674.50  bez PVN.

3.daļā „Gaļa un gaļas izstrādājumi” ar SIA "Forevers ", reģ.Nr.40003307535 , par summuEUR1925.95 bez PVN.

4.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis un zivju produkti” ar SIA „Kabuleti Fruit” , reģ. Nr. 40003959814 par summu EUR968.65 bez PVN.

5.daļā „Dārzeņi, saknes” ar SIA „ Laki Fruit” reģ.Nr. 40003669241 , par summu EUR742.25 bez PVN.

6.daļā „Augļi” ar SIA „ Laki Fruit” reģ.Nr. 40003669241 par summu EUR 656.40 bez PVN.

7.daļā „Pārējie pārtikas produkti” ar SIA „ Laki Fruit” reģ.Nr. 40003669241 , par summu EUR 548.10   bez PVN.

8.daļā „Konservi” ar SIA „Futurus Food” , reģ. Nr. 40003348586, par summu EUR 286.10   bez PVN.

9.daļā „Ēdienu piedevas" ar SIA „Kabuleti Fruit ", reģ.Nr.40003959814 , par summu EUR 381,3 bez PVN.

 

Lēmums