Publikācijas datums:
GND-2016/53
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
21.07.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/53.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/53.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.augustā nolēmusi:

 1. pārtraukt iepirkuma 1.daļu “Gaļa un gaļas izstrādājumi”;
 2. atzīt iepirkuma 2.daļā “Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 290,15 EUR;
 3. atzīt iepirkuma 3.daļā “Segtās platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 234,14 EUR;
 4. atzīt iepirkuma 4.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju KS “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 540,00 EUR;
 5. atzīt iepirkuma 5.daļā “Svaigi augļi, ogas” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 669,50 EUR;
 6. atzīt iepirkuma 6.daļā “Saldētas ogas, dārzeņi, zivis un zivju izstrādājumi” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 346,39 EUR;
 7. atzīt iepirkuma 7.daļā “Piena produkti” par uzvarētāju AS „Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu bez PVN 3693,50 EUR;
 8. atzīt iepirkuma 8.daļā “Maize un maizes izstrādājumi” par uzvarētāju SIA „ALTA S”, reģ. Nr. 43203003460, ar līgumcenu bez PVN 1030,60 EUR;
 9. atzīt iepirkuma 9.daļā “Pārējie pārtikas produkti” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 4839,02.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/53.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2016.gada 9.septembrī nolēmusi:

 1. atzīt iepirkuma 2.daļā “Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 410,50 EUR;
 2. pārtraukt iepirkuma 6.daļu “ Saldētas ogas, dārzeņi, zivis un zivju izstrādājumi”.