Publikācijas datums:
GNLPP -2015/1
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
10.07.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025997, „Pagastnams" 1, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2015/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.07.2015. plkst.9.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025997, „Pagastnams" 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novadā, LV-4405, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei un Litenes bērnu patversmei", iepirkuma identifikācijas numurs – GNLPP-2015/1.

Saņemto piedāvājumu skaits – 8.

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

  1. SIA „Bajards" reģ.nr. 40103308414, Skolas iela 61-43, Jūrmala, LV-2016, iepirkuma 1.daļā „Gaļa un gaļas izstrādājumi", piedāvātā līgumcena bez PVN 4789,75 EUR;
  2. SIA „ Kabuleti Fruit", reģ.nr. 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, iepirkuma 2.daļā „Dārzeņi, saknes" - piedāvātā līgumcena bez PVN 371,75 EUR; iepirkuma 5.daļā „Saldētās ogas, dārzeņi; zivis, zivju izstrādājumi" - piedāvātā līgumcena bez PVN 347,70 EUR; iepirkuma 8.daļā „Pārējie pārtikas produkti" - piedāvātā līgumcena bez PVN 2142,43 EUR;
  3. SIA „ Laki Fruit", reģ.nr. 40003669241, Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, iepirkuma 3.daļā „Kartupeļi " - piedāvātā līgumcena bez PVN 444,00 EUR, iepirkuma 4.daļā „Svaigi augļi, ogas" - piedāvātā līgumcena bez PVN 559,00 EUR,
  4. SIA „Alta S", reģ.nr. 43203003460, Pils iela 29, Alūksne, LV-4301, iepirkuma 7.daļā „Maize un maizes izstrādājumi" – piedāvātā līgumcena bez PVN ir 852,60 EUR.

Lēmums