Publikācijas datums:
GND-2016/28
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
06.04.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/28.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.04.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/28.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.maijā nolēmusi:

 1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Bakaleja” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 3254,28 EUR;
 2. atzīt iepirkuma 2.daļā “Piens un piena produkti” par uzvarētāju AS „Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu bez PVN 5786,44 EUR;
 3. atzīt iepirkuma 3.daļā “Maize” par uzvarētāju SIA „Balvu maizīte”, reģ. Nr. 42403031716, ar līgumcenu bez PVN 1961,10;
 4. izbeigt iepirkuma 4.daļu “Konditorejas izstrādājumi”, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums;
 5. atzīt iepirkuma 5.daļā “Svaigi dzesēta cūkgaļa, liellopu gaļa” par uzvarētāju SIA „BAJARDS”, reģ. Nr. 40103308414, līgumcenu bez PVN 5220,40 EUR;
 6. atzīt iepirkuma 6.daļā “Gaļas produkti un desas” par uzvarētāju SIA „BAJARDS”, reģ. Nr. 40103308414, ar līgumcenu bez PVN 499,25 EUR;
 7. atzīt iepirkuma 7.daļā “Putnu gaļa un putnu gaļas produkti” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 987,20 EUR;
 8. atzīt iepirkuma 8.daļā “Kartupeļi” par uzvarētāju SIA „Kukūze”, reģ. Nr. 44103067341, ar līgumcenu bez PVN 1060,00 EU);
 9. atzīt iepirkuma 9.daļā “Dārzeņi” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 1598,72 EU);
 10. atzīt iepirkuma 10.daļā “Āboli” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 170,40 EUR;
 11. atzīt iepirkuma 11.daļā “Dienvidu reģionu augļi un ogas” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 2880,07 EUR;
 12. atzīt iepirkuma 12.daļā “Medus” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ.Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 279,40 EUR;
 13. atzīt iepirkuma 13.daļā “Olas” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 504,20 EU);
 14. atzīt iepirkuma 14.daļā “Zivis” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 599,85 EUR;
 15. atzīt iepirkuma 15.daļā “Saldētie produkti” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 483,60 EUR;
 16. atzīt iepirkuma 16.daļā “Lauku platībās audzēti dārzeņi” par uzvarētāju SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 459,63 EUR.