Publikācijas datums:
GN SPP 2015/2
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
24.08.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolai, Stāķu pirmsskolas izglītības iestādei".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GN SPP 2015/2.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas preču piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolai, Stāķu pirmsskolas izglītības iestādei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GN SPP 2015/2.

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 11.septembrī nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Piens un piena produkti” par uzvarētāju AS "Rankas piens", reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu 5851.70 EUR;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju SIA Lietas MD”, reģ. Nr.40003592976, ar līgumcenu 2222.00 EUR;
  3. atzīt iepirkuma 3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti” par uzvarētāju SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu 6891.75 EUR;
  4. atzīt iepirkuma 4.daļā „Gaļas produkti un desas” par uzvarētāju SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu 1658.25 EUR;
  5. atzīt iepirkuma 5.daļā „Saldētas ogas, zivis kā akvakultūras produkti” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu 1788.30 EUR;
  6. atzīt iepirkuma 6.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu 1028.70 EUR;
  7. atzīt iepirkuma 7.daļā „Segtās platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu 1148.50 EUR;
  8. atzīt iepirkuma 9.daļā „Svaigi augļi un ogas” par uzvarētāju SIA „Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu 626.30 EUR;
  9. atzīt iepirkuma 10.daļā „Bakalejas preces” par uzvarētāju SIA „Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu 6852.15 EUR.

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 18.septembrī nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 8.daļā „Maize un maizes izstrādājumi” par uzvarētāju SIA "Madonas patērētāju biedrība", reģ. Nr. 50003062451, ar līgumcenu 2973.70 EUR.