Publikācijas datums:
GND-2016/75
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ARKA”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 4748,65 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
12.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Gulbenes novada domei", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/75.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_GND_2016_75.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Gulbenes novada domei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/75.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 31.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ARKA”, reģ. Nr. 44603001708, ar līgumcenu bez PVN 4748,65 EUR.

Lemums_2016_75

Ligums_SIA_ARKA