Publikācijas datums:
GND-2016/91/ESF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
Balvu sporta skola
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
11.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ Peldēšanas nodarbību nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/91/ESF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.11.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ Peldēšanas nodarbību nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/91/ESF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 8.decembrī nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Peldētapmācības nodrošināšana Gulbenes pašvaldības izglītības iestāžu 1.-5.klašu izglītojamiem” par uzvarētāju Balvu sporta skolu, reģ. Nr. 90009302916, ar vienas nodarbības līgumcenu vienai personai 2,07 EUR bez PVN;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Peldēšanas nodarbību nodrošināšana Gulbenes novada senioriem un personām ar invaliditāti” par uzvarētāju Balvu sporta skolu, reģ. Nr. 90009302916, ar vienas nodarbības līgumcenu vienai personai 1,858 EUR bez PVN.