Publikācijas datums:
GND-2015/23
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BT Būve"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 31602,20 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
05.06.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Brīvības ielā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/23.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.06.2015. plkst.10.00.

Instrukcija.doc

pielikumi.zip

Buvprojekts.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Brīvības ielā", identifikācijas Nr. GND-2015/23.
Gulbenes novada domes Iepirkuma komisija 2015.gada 27.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „BT Būve", reģ. Nr. 44103067286, ar līgumcenu EUR 31602,20 bez PVN.

Lēmums

lig_BT_Buve.pdf