Publikācijas datums:
GND-2016/78/ELFLA
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
21.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/78/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_78.doc

Buvatlauja.pdf

Buvprojekts.pdf

nr78-pielik.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/78/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.novembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lemums_2016_78.pdf