Publikācijas datums:
GND-2016/39
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Projekts EAE”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 41936,45 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
20.05.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sešu ceļu posmu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/39.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2016. plkst.10.00.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sešu ceļu posmu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/39.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 31.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Projekts EAE”, reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu EUR 41936,45 bez PVN.