Publikācijas datums:
GND-2017/34
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Eko NRG”
Līgumsumma
1100000.00 EUR.
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra
Rezultātu publicēšanas datums
07.12.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Siltumenerģijas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/34.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 15.jūnijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Eko NRG”, reģ. Nr. 40103544169, ar līgumcenu bez PVN 1100000.00 EUR.

Iepirkums nav publicēts EIS