Publikācijas datums:
GND-2017/12/ESF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RANTZOWS SPORT”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sporta inventāra piegāde projekta aktivitāšu īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/12/ESF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.03.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_12.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sporta inventāra piegāde projekta aktivitāšu īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/12/ESF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “RANTZOWS SPORT”, reģ. Nr. 40003528045, ar līgumcenu bez PVN 3631.21 EUR.

Lemums_GND_2017_12_ESF

Ligums_GND_2017_12_ESF.pdf