Publikācijas datums:
GND-2017/12/ESF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RANTZOWS SPORT”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 3631.21 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
15.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sporta inventāra piegāde projekta aktivitāšu īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/12/ESF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.03.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_12.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sporta inventāra piegāde projekta aktivitāšu īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/12/ESF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “RANTZOWS SPORT”, reģ. Nr. 40003528045, ar līgumcenu bez PVN 3631.21 EUR.

Lemums_GND_2017_12_ESF

Ligums_GND_2017_12_ESF.pdf