Publikācijas datums:
GND-2017/7/ESF
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
08.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sporta inventāra piegāde projekta aktivitāšu īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/7/ESF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_7.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sporta inventāra piegāde projekta aktivitāšu īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/7/ESF.
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.