Publikācijas datums:
GND-2015/34
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Marten projekti”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 4800,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
04.08.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/34.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.08.2015. plkst.10.00.

Instrukcija_2015_34.doc

PII_Inženiertopogrāfiskais_plāns.pdf

Zemesgrāmatu_apliecība.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/34.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 20.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu diviem gadiem EUR 4800,00 bez PVN.

Lemums_2015_34.pdf

Līgums