Publikācijas datums:
GND-2015/4
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Atpūtas parks Lācītes"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 10880,00
Rezultātu publicēšanas datums
22.01.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Starptautisku apmācību norises vietas, ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojuma nodrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/4.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.02.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Starptautisku apmācību norises vietas, ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojuma nodrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/4.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 3.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Atpūtas parks Lācītes", reģ. Nr. 44103090117, ar līgumcenu bez PVN EUR 10880,00.

Lēmums

Līgums