Publikācijas datums:
GND-2016/31
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
13.04.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras un deju kopu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/31.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.04.2016. plkst.10.00.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras un deju kopu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/31.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 25.aprīlī nolēmusi:

 1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Tautas tērpu iegāde Lizuma kultūras nama folkloras kopai “Ūdenszāles”” SIA „ANVI AM”, reģ. Nr. 40003513270, ar līgumcenu bez PVN EUR 1742,55;
 2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Tautas tērpu iegāde Druvienas folkloras kopai “Pērlis”” SIA „Musturi”, reģ. Nr. 40103287004, ar līgumcenu bez PVN EUR 3492,25;
 3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Tautas tērpu iegāde Rankas folkloras kopai” SIA „ANVI AM”, reģ. Nr. 40003513270, ar līgumcenu bez PVN EUR 1024,20;
 4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Tautas tērpu iegāde Staru folkloras kopai “Līgo”” SIA „ANVI AM”, reģ. Nr. 40003513270, ar līgumcenu bez PVN EUR 2032,96;
 5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā „Tautas tērpu iegāde Beļavas tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvam “EGA”” SIA „ANVI AM”, reģ. Nr. 40003513270, ar līgumcenu bez PVN EUR 8177,24;
 6. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 6.daļā „Tautas tērpu iegāde Stāmerienas tautas nama jauniešu tautisko deju kolektīvam “Poga”” SIA „Musturi”, reģ. Nr. 40103287004, ar līgumcenu bez PVN EUR 3140,40;
 7. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 7.daļā „Tautas tērpu iegāde Litenes tautas nama jauniešu tautisko deju kolektīvam “Litenietis” un vidējās paaudzes deju kolektīvam “Ratenieki”” SIA „Musturi”, reģ. Nr. 40103287004, ar līgumcenu bez PVN EUR 10554,50.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras un deju kopu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/31.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2016.gada 3.maijā nolēmusi atzīt iepirkuma 3.daļā „Tautas tērpu iegāde Rankas folkloras kopai” par uzvarētāju SIA „Musturi”, reģ. Nr. 40103287004, ar līgumcenu bez PVN EUR 1355,80.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tautas tērpu iegāde Gulbenes novada folkloras un deju kopu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/31.

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesniegumu noraidīšanu,Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 2.septembrī nolēmusi:

 1. pārtraukt iepirkuma 1.daļu „Tautas tērpu iegāde Lizuma kultūras nama folkloras kopai “Ūdenszāles””;
 2. pārtraukt iepirkuma 2.daļu „Tautas tērpu iegāde Druvienas folkloras kopai “Pērlis””;
 3. pārtraukt iepirkuma 3.daļu „Tautas tērpu iegāde Rankas folkloras kopai”;
 4. pārtraukt iepirkuma 4.daļu „Tautas tērpu iegāde Staru folkloras kopai “Līgo””;
 5. pārtraukt iepirkuma 5.daļu „Tautas tērpu iegāde Beļavas tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvam “EGA””;
 6. pārtraukt iepirkuma 6.daļu „Tautas tērpu iegāde Stāmerienas tautas nama jauniešu tautisko deju kolektīvam “Poga””;
 7. pārtraukt iepirkuma 7.daļu „Tautas tērpu iegāde Litenes tautas nama jauniešu tautisko deju kolektīvam “Litenietis” un vidējās paaudzes deju kolektīvam “Ratenieki””.