Publikācijas datums:
GND-2015/2
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „BT projekts",
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
16.01.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/2.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.01.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Defekta_akts_Liede.pdf

Proejektesanas_uzdevums_Liede.pdf

Projektesanas_uzdevums_Krustalice.pdf

Situacijas_plans_Krustalicei.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/2.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 17.februārī nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Tilta pār Liedes upi atjaunošana tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība" par uzvarētāju SIA „BT projekts", reģ. Nr. 40103159160, ar līgumcenu bez PVN EUR 4950,00;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Tilta pār Krustalīces upi atjaunošana tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība" par uzvarētāju SIA „BT projekts", reģ. Nr. 40103159160, ar līgumcenu bez PVN EUR 4950,00.

Lēmums

Ligums_BT_projekts_1.pdf

Ligums_BT_projekts_2.pdf