Publikācijas datums:
GND-2016/73
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RUFS”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 110138,29 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
29.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Telpu grupas pārbūve pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/73.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_73.doc

Pielikumi

Būvprojekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Telpu grupas pārbūve pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/73.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 20.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “RUFS”, reģ. Nr. 44103027283, ar līgumcenu bez PVN 110138,29.

Lemums_2016_73.pdf

Ligums_SIA_RUFS.pdf

Vienosanas_Nr_1_pie_iepirkuma_liguma_Nr_GND_2016_73.pdf

Vienosanas_Nr_2_pie_iepirkuma_liguma_Nr_GND_2016_73