Publikācijas datums:
GNDPP -2015/3
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
06.05.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Telpu remonti Daukstu pagasta pārvaldes iestādēs". Iepirkuma identifikācijas Nr.GNDPP -2015/3.

Instrukcija

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.3, 25.06.2015.

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Telpu remontdarbi Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes iestādēs", Identifikācijas Nr. GNGPP 2014 /3.

Saņemto piedāvājumu skaits 4.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "Akvilons Z", reģ.Nr.44103043061 par summu EUR 4795.83 bez PVN un SIA "Vidzemes būvnieks", reģ.Nr.432013003526 par kopējo summu EUR 8703.02 bez PVN

Protokols