Publikācijas datums:
GNGPP-2014/4
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde
Rezultātu publicēšanas datums
13.10.2014.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm”, iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2014/4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 24.oktobra plkst.11.00.

Nolikums

Tehniska_specifikacija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2014/4.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2014.gada 6.novembrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz līgumam paredzēto līgumcenu.

Lēmums