Publikācijas datums:
GND-2015/20
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „KATLERI"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 75608,40 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
14.05.2015.

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tilta atjaunošana pār Liedes upi”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/20. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.05.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

pielikums_1_Darbu_apjomi

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma

pielikums_3_būvdarbu_saraksts

pielikums_4_specialistu_saraksts

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma

pielikums_6_apaksuznemeja_forma

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts

pielikums_9_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks

Apliecinājuma karte Liedes tilts

Liedes tilts

karte

karte_SO

liede-BK-00

liede-BK-01

liede-BK-02

saisinatais enkurposms

SO-01

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tilta atjaunošana pār Liedes upi", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/20.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 3.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „KATLERI", reģ. Nr. 40103073727, ar līgumcenu EUR 75608,40 bez PVN.

Lēmums

Ligums_Katleri.pdf