Publikācijas datums:
GND-2015/21
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „ĢEODĒZISTS"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 2665,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
21.05.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2015/21. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.06.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/21.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 3.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ĢEODĒZISTS", reģ. Nr. 41203006878, ar līgumcenu EUR 2665,00 bez PVN.

Lēmums

Līgums