Publikācijas datums:
GND-2015/60
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „IZIDIKSI”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 12399,84 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
10.12.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdenstransportlīdzekļa noma pasažieru pārvadāšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/60.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2015. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenstransportlīdzekļa noma pasažieru pārvadāšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/60.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 21.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „IZIDIKSI”, reģ. Nr. 50103365391, ar līgumcenu EUR 12399,84 bez PVN.

 

 

 

Ūdenstransportlīdzekļa noma pasažieru pārvadāšanai

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdenstransportlīdzekļa noma pasažieru pārvadāšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/60.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 17.martā nolēmusi pārtraukt iepirkumu.